POZNÁŠ RODINU V NEPRIAZNIVEJ SITUÁCII? PODAJ ŽIADOSŤ O VIANOČNÝ PRÍSPEVOK

Adventné aktivity Centra pre rodinu – Nitra a jeho priaznivcov – ponuka adventných vencov a Charitatívny vianočný jarmok majú za cieľ spríjemniť vianočné sviatky tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii ( rodiny z Nitra a okolia). Žiadosť spravuje OZ Centrum pre rodinu – Nitra. Podávajú ju jednotlivci i organizácie, ktoré zaručujú, že podané informácie sú pravdivé a OVERENÉ. Žiadosť bude preskúmaná správnou radou Centra pre rodinu – Nitra, v prípade odsúhlasenia príspevku budú žiadatelia kontaktovaní pracovníkmi CPR. Všetky poskytnuté informácie budú slúžiť len na účely zabezpečenia pomoci rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej životnej situácii v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. V prípade potreby kontaktujte: https://centrumprerodinu.sk/?page_id=132.

Prosíme neodkladajte podanie žiadosti, aby sme sa aj my v Centre mohli v pokoji pripraviť na Vianoce:) 

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ je 8.12. 2019.

ĎAKUJEME, ŽE STE VŠÍMAVÍ 🙂

Link na formulár