VIANOČNÁ POMOC ĽUĎOM V NÚDZI

Rodinky a jednotlivcov, ktorí podľa Vášho zrelého  uváženia potrebujú pomoc, prosíme, nahlasujte TU

Žiadosť podávajú príbuzní a známi, alebo organizácie – osobne sa zaručujú, že podané informácie sú pravdivé, a majú ich overené. Žiadosť bude v rámci možností preskúmaná, v prípade odsúhlasenia budú žiadatelia kontaktovaní pracovníkmi Centra pre rodinu – Nitra. Všetky poskytnuté informácie budú slúžiť len na účely zabezpečenia pomoci rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Možnosti pomoci sa odvíjajú od štedrosti darcov.