Vianočný pozdrav

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa sa zapojili do adventu s Centrom pre rodinu.

Z jeho charitatívnej časti sme z výťažku 7681€  poskytli pomoc viac ako 70 rodinám v nepriaznivej situácii.

Už tradične  sa k nám pripája otec biskup Judák a tento rok  podporil ďalších 37 rodín. 

Spoločnosť NOPE a.s. prostredníctvom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU i Úsmevu ako dar a zamestnanci  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. pomôžu väčšou sumou 2 rodinkám, ktoré si vybrali z našich príbehov.  

Aj keď vieme, že nedokážeme v mnohých prípadoch pomôcť systémovo, veríme, že darovať okrem financií pocit blízkosti má neoceniteľnú hodnotu.

Dúfame, že v mnohých rodinách budú mať o trošku krajšie Vianoce.

Ďakujeme Vám  za priazeň i celoročnú pomoc a vyprosujeme požehnané Vianoce.

Správna rada CPR Nitra,

Július Jenis

Dobroslava Baranová

Erich Liko