Výlet seniorov 2023

Výlet pre seniorov 2023 je za nami! Vďaka finančnému grantu od UNICEF, ktorý sme získali prostredníctvom NKN – Nitrianska komunitná nadácia i s prispením od Nitriansky samosprávny kraj, sa mohlo počas exkurzie a poznávania krás Slovenska pozdĺž Váhu navzájom spoznávať i 53 účastníkov zo Slovenska a Ukrajiny. Ďakujeme za spoluprácu Diecézna charita Nitra. Na základe počutého a videného, i vďaka super sprievodcovským výkladom na každom mieste odporúčame navštíviť tieto miesta:

– čarovný Park miniatúr v Podolí s 92 zmenšeninami hradov, zámkov, kostolov, chát, rozhľadní. Plus majú tu dobrú kávičku.

– Pútnicke miesto Skalka nad Váhom, zvlášť Klastor Velka Skalka, ktorého spätosť so Zoborom je veľmi úzka, ale tiež dolnú diecéznu svätyňu so stále aktuálnym odkazom sv. Jána Pavla II z roku 1984, ktorý sa nachádza na vonkajšom oltári.

– Múzeum skla, podnikovú predajňu i krásne vynovený kaštieľ i park v Lednických Rovniach – RONA – 5 star glass . História rodu Schreiberovcov i sklární celkovo je hodná pozornosti. Vedeli ste, že v súčasnosti sklárne zamestnávajú 1200 ľudí?

Dobre sme sa tiež najedli v Skalanka pub, kde nám pripravili zájazdové menu. Tento rok vyšlo i počasie, nikomu sa nič nestalo a tak sme sa spoločne a v zdraví s dopravnou spoločnosťou AKARA navrátili do Nitry. ĎAKUJEME i našim interným sprievodkyniam i prekladateľke.

Fotky a videá: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/10453942