Výročná správa CPR za rok 2020

Nech sa páči, prečítajte si niečo o našej činnosti a spoznajte nás lepšie – našu činnosť, našich dobrovoľníkov, odozvy od tých, ktorým aj vy pomáhate!

Ďakujeme a „Pán Boh odmeň“ vyprosujeme všetkým, ktorí nás podporujete akýmkoľvek spôsobom. Veríme, že naše obety nebudú márne a že všetko, čo spoločne zasievame, prinesie úrodu v pravom čase:)

Výročná správa rok 2020