Zbierame peknôstky na vianočný charitatívny jarmok

Ak by ste chceli prispieť nejakou peknou drobnôstkou, ktorá sa bude môcť ponúkať v bazárikovom stánku na vianočnom charitatívnom jarmoku, prineste ju prosím do haly v dňoch a časoch ako je uvedené na plagátiku. Ďakujeme!