Zimný režim hala

V hale prechádzame od decembra do konca marca na zimný režim ako je uvedené na plagátiku.