Deň rodiny 2018

 

Nedeľa 20. mája 2018 v  Nitre patrila rodinám. V parku na Sihoti sme zorganizovali jubilejný 10. ročník podujatia  DEŇ RODINY. Cieľom Dňa rodiny je, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.  Usporadúvame ho v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii pri príležitosti Medzinárodného Dňa rodiny, ktorý si pripomíname 15.mája. Všetkým zainteresovaným chceme vysloviť úprimné poďakovanie za pomoc i modlitby. Podporu podujatiu v akejkoľvek forme si veľmi vážime.

Turíčnu svätú omšu v parku celebroval vdp. Peter Čieško, ktorý okrem iného poukázal na to, že Duch svätý síce nemá tvár, v našom pozemskom živote sa však odráža v tvárach členov našich rodín, v tvárach našich priateľov, kolegov.  Liturgiou sprevádzal zbor z farnosti Kalvária, kňazovi asistovali  študenti kňazského seminára.

Programom na pódiu sprevádzala rodinka Matuščinová. Predstavili sa v ňom s peknými i veselými číslami Súkromné konzervatórium i ZUŠ Heleny Madariovej, ZUŠ J. Rosinského, Miro Jilo s programom PESNIČKOHRY, Brigita s tanečníčkami, bubeníci z Campana Baducada i Akadémia tanca pod vedením Tomáša Surovca. Deň rodiny prišiel pozdraviť i primátor Nitry.  Vo veľkej rodinnej hre sa svojimi stanovišťami i činnosťou prezentovalo 16 organizácií a zaregistrovalo sa približne 450 rodinných tímov. V sprievodných aktivitách sa predstavilo 7 organizácií. Teší nás, že do hry i sprievodných aktivít sa zapojili aj tieto zoskupenia:  OZ Podaj mi ruku, ZUŠ J. Rosinského, Hnutie Fokoláre, skauti  zboru Nitrava, Úsmev ako Dar, SZUŠ H. Madariovej, HELPER, Centrum Skalka, Cirkevné Centrum voľného času, EFFETA, OZ Centrum pre rodinu Nitra, OZ Vrbina Lukáčovce, MŠ Anjelov strážcov, Vages – grow n.o., Chupa Chups, Priatelia psíka Edíka, Katedra urgentnej medicíny UKF, Motolino. Veľmi výraznou mierou nás podporili svojím dobrovoľníctvom študenti Spojenej katolíckej školy. Do celkového diania bolo zapojených do 200 dobrovoľníkov, účinkujúcich, poskytovateľov sprievodných aktivít i občerstvenia. Deň rodiny v Nitre mediálne, resp. svojimi finančnými i vecnými darmi podporilo približne 20  právnických subjektov a niekoľko súkromných darcov.  Po prvýkrát sme použili obrazovku – na texty piesní k sv. omši a neskôr na prezentáciu Vyhlásenia dňa rodiny i lôg partnerov. Partneri i sponzori podujatia boli taktiež uvedení na plagáte.

Tohtoročné motto  Dňa rodiny znelo: „STOJÍME PRI SEBE“. Skutočne, bol to deň, v ktorom rodiny i všetci organizátori stáli i hýbali sa pri sebe v Božom náručí J. Podľa našich odhadov šlo tento rok o rekordnú účasť. Ďakujeme a  vyprosujeme návštevníkom i podporovateľom Dňa rodiny požehnanie a veľa odvahy stáť v našich rodinách pri sebe v dobrom i zlom.

 

LINKY: