LIST PRE TEBA:)

List správnej rady Centra pre rodinu – Nitra svojim sympatizantom
Milí priatelia,

ďakujeme Vám za Vašu podporu, modlitby, pomoc - radi by sme vám týmto listom priblížili, ako funguje naše OZ a poprosili o to, aby ste nás podporovali aj naďalej.

V Centre pre rodinu – Nitra pracujú 2 zamestnanci na čiastočný úväzok. Financovaní sme z pravidelného daru z biskupstva,
ktorý v rámci roka pokryje cca 11 mesiacov kompletných nákladov (mzda, odvody, str. lístky) na jedno čiastočné pracovné miesto.

Taktiež máme k dispozícii za symbolický poplatok kanceláriu, za čo sme veľmi vďační.
Všetky ostatné náklady na prevádzku a aktivity pokrývame z príspevkov od našich sympatizantov, z  projektov
(tu len minimálne, na prevádzku sa takmer žiaden  nedá použiť)  a z 2%.
Uvedieme príklad: stolička na ktorej sedíme, počítač na ktorom pracujeme, auto a benzín, ktoré používame, hygienické, kancelárske a iné spotrebné materiály,
hala, telekomunikačné náklady, kancelársky nábytok, elektronika, internet, stravné lístky, ale napríklad aj školenie pre nás samotných sú typy nákladov, ktoré projektovo pokryjeme len veľmi ťažko.
Zdarný priebeh takmer všetkých aktivít, ktoré robíme, sú okrem Božej milosti závislé predovšetkým od ochoty, času, podpory dobrovoľníkov, členov a sympatizantov.

Predseda s manželkou sú  tiež dobrovoľníkmi :).

Náš  slogan znie „ Šťastná rodina nie je samozrejmosť“, čím chceme vyjadriť, že sme si vedomí, že dobré vzťahy a funkčnosť rodiny treba podporovať  všetkými dostupnými prostriedkami, najmä prevenciou.  Z nich robíme to, čo pokladáme za dôležité a čo ľudsky i profesne zvládame :). Chceme našou činnosťou upozorniť na fakt, že bez budovania vzťahov, komunity navzájom si pomáhajúcich rodín, bez obety a vyššieho cieľa sa dopredu veľmi pohnúť nedá...

Aktivity CPR môžete sledovať na webe www.centrumprerodinu.sk, resp. na našom  facebooku.

V tomto liste by sme vás radi konkrétne  informovali o výške  finančnej sociálnej pomoci, ktorá sa dala uskutočniť len vďaka vám :)

V roku 2018 sme s Vašou pomocou priebežne  (čiže okrem výťažku z  jarmoku a adventných vencov) mohli sociálne pomáhať nasledovne:
  • z účtu CPR, resp. vo forme stravných lístkov, či v hotovosti sme pomohli v sume 2170€ jednotlivcom/organizáciám/rodinám v 27 prípadoch.
  • na  sociálny účet  nášho predsedu ku koncu roka 2018 pravidelne mesačne prispievalo 20 jednotlivcov/rodín pre 10 príjemcov pomoci,  príjemcovia spolu  obdržali 3798€.
  • pravidelné mesačné príspevky na účet CPR od fyzických osôb, ktoré môžeme ľubovoľne použiť  na našu činnosť predstavujú 124€ , z toho 40% tvorí 1 príspevok.
  • POZOR, kvôli šetreniu prostriedkov RUŠÍME účet v Prima banke, a preto prosíme platby realizovať na VUB BANKOVÉ SPOJENIE
Pán Boh odmeň

V  behu rokov, vybavovania našich akcií pre rodiny  a zabezpečovaní celkovej prevádzky nášho OZ sme žiaľ zanedbali našu členskú základňu. Oslovili sme 53 už prihlásených členov s prosbou o obnovenie členstva,  a týmto si dovoľujeme osloviť aj vás, ktorí sympatizujete s našou činnosťou,  aby ste sa za nášho člena prihlásili. Bolo by pre nás veľký povzbudením, keby sme cítili, že reálne za našou činnosťou stoja živí ľudia, ktorí dôverujú v to čo robíme, a vnímajú to ako prínos:). Ďakujeme:) Členský príspevok je minimálne 10€/osoba/rok.

Všetky informácie, aj prihlášku nájdete tu:

AKO SA STAŤ ČLENOM Centrum pre rodinu - Nitra

Taktiež povzbudzujeme podporiť nás napríklad príspevkom 2%

AKO PRISPIEŤ 2%,

prihlásením sa do našej dobrovoľníckej databázy

PRIHLÁŠKA DO DATABÁZY DOBROVOĽNÍKOV CPR

pravidelným príspevkom, ktorý je trošku istejšou zárukou, že budeme môcť fungovať:

PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK Centrum pre rodinu - Nitra

alebo pravidelným príspevkom na Konto sociálnej pomoci :

KONTO POMOCI

Taktiež sme veľmi vďační za vaše modlitby.

Na záver si ešte dovoľujeme informovať,

že Vierka sa stala od januára členkou Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia

a Dobroslava bola prijatá za laickú členku Rady pre rodinu KBS za nitriansku diecézu.

Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a trpezlivosť pri čítaní. Na prezidentskú kampaň v štýle nedeľných rezňov či boja so skládkou síce nemáme,

ale pevne dúfame, že sme u tých z vás, v  ktorých drieme túžba nejak nás podporiť, prebudili silu konkrétne konať.

 Buďte požehnaní, vážime si vás a ďakujeme vám