Pomáhajte pomáhať

Chceme Vás povzbudiť, aby ste nahlásili rodiny, jednorodičovské rodiny, osamelých, ktorí sú v tiesni.

Z výťažku charitatívneho jarmoku a adventných vencov im prispejeme na krajšie Vianoce.

Tu je formulár, prosím, nahlasujte najneskôr do 12.12. a prosím, pozorne si ho prečítajte ďakujeme:)

https://forms.gle/jy4QUKBwvFcfJj1x5