Pomáhajte pomáhať

Ak je vo vašej blízkosti rodina, alebo človek, ktorému by ste dopriali vianočnú  pomoc, nahláste ju do formulára na vianočný príspevok. Upozorňujeme, že priznanie pomoci závisí od dôveryhodnosti nahlasovateľa i prijímateľa, danej situácie a od objemu príspevkov získaných od dobrodincov. Platí pre okres Nitra. Ďakujeme:)

Vyplňte prosím žiadosť do 10.12. Formulár: https://forms.gle/3qQda1VPYNmZneT58