Pozvánka pre seniorov

Drahí seniori, dňa 5. októbra si Vás dovoľujeme pozvať na výlet, počas ktorého navštívime Park miniatúr Podolie, kláštor Skalka nad Váhom a Sklárske múzeum Lednické Rovne.

Prihlasovať sa môžete na tel.č.: 0903468697 alebo e-mail: nitrianskerodiny@gmail.com

Príspevok na výlet vrátane obeda je 10 €.

Tešíme sa na spoločne strávené chvíle!